Gebarenboerderij

Visie & Missie

Visie

Op de Gebarenboerderij wordt vanuit de Christelijke levensovertuiging zorg en begeleiding geboden aan deelnemers met een auditieve beperking. 

De gelijkwaardigheid van ieder mens staat centraal. Ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Wij onderkennen dat ieder mens uniek is en sluiten met onze zorg en begeleiding aan bij de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Het streven is om iedere deelnemer te begeleiden naar een waardevolle plek in de maatschappij.

De identiteit op onze boerderij is Doof. Van daaruit streven wij naar een kwalitatief goede zorg. Wij beschikken over deskundige medewerkers die deze identiteit onderschrijven en zo veel mogelijk zelf in de Dovengemeenschap zijn opgegeroeid en de Nederlandse Gebarentaal vloeiend beheersen.

De voertaal op de Gebarenboerderij is de Nederlandse Gebarentaal waardoor iedere deelnemer zich “thuis voelt”

Missie

De Gebarenboerderij is een speciale en professionele zorgaanbieder, wij letten op dovencultuur en dovenidentiteit. Een boerderij waarbij de nadruk ligt op samen, naast en voor elkaar. Samen werken op de boerderij waarbij we mogen leren van elkaar. Naast elkaar om begeleiding te bieden waar nodig. Voor elkaar, oog te hebben voor de behoefte van de ander. We willen dat de deelnemers zich welkom voelen op de boerderij! Dat er een plek voor ze is en dat ze belangrijk zijn. Door hen te betrekken bij de werkzaamheden op de boerderij leren ze het werk op de boerderij, dus nieuwe vaardigheden. Ze krijgen een stuk verantwoordelijkheid en daarmee ook vertrouwen. En doordat er meerdere deelnemers zijn leren ze ook contact te maken en samen te werken met anderen. Op deze manier willen we werken aan bevordering van (sociale) zelfredzaamheid.

De Gebarenboerderij staat op een unieke locatie, centraal in Nederland in het buitengebied van een rustig dorpje. Natuur en dieren bevorderen het vinden van rust, zoals ook uit onderzoek blijkt. Op de boerderij worden deze elementen geboden.