Gebarenboerderij

Geschiedenis

@2014 vlnr: Evita en Jochem, Anja en Wim

Evita was al bekend met het boerenleven. Ze is opgeroeid en heeft meegewerkt op de zorgboerderij Groot Wagensveld van haar ouders. Na haar opleiding en verschillende stages kruiste Jochem haar pad. Jochem was assistent-accountant en had geen kennis van de agrarische sector.

Samen hadden zij een droom, een zorgboerderij, uitsluitend voor en door dove mensen. Gelijkwaardig en gelijke toegankelijkheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

In 2012 werd de droom werkelijkheid door de aankoop van de huidige Gebarenboerderij door de ouders van Evita. Eerst zijn ze gestart met kennissen daarna zijn Jochem en Evita langzaam gaan bouwen aan de zorgboerderij onder de vleugels van Groot Wagensveld.

In 2018 is de eerste stap gemaakt naar zelfstandigheid. In 2019 werd het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit Laat Je Zien behaald en een zelfstandige Gebarenboerderij was een feit. Dit alles met grote dank aan Wim en Anja, de ouders van Evita. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij iets kunnen betekenen voor de identiteit van doven in deze horende maatschappij.

Op 9 september 2021 kondigden wij ons nieuwe logo aan. Een symbool waardoor onze identiteit als Gebarenboerderij zichtbaar wordt.

In het onderstaande rijtje staat de uitleg van de symbolen die in het logo te vinden zijn.

  • Biologische leghennen = U kunt dit buitenaf al zien, door de hekken afgescheiden zijn.
  • Fruitbomen = Een echt natuur product die wij bij de boerderij hebben staan
  • Gebarentaal “Gebaren” + “Boerderij” = Gebarenboerderij
  • Haan & Hen = Man & Vrouw (dus geen kinderenboerderij)
  • Eivorm = Wij zijn een van de pluimveehouderijen voor leghennen
  • Kleurrijk = Met de diversiteit van onze hulpboeren willen wij als zorgboerderij kleur geven en verbonden zijn met elkaar en onze samenleving.